Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Văn Miếu


Quy tụ tinh hoa đất núi sông
Bảng vàng khoa cử nước Tiên Rồng
Trạng nguyên văn võ thành lương đống
Tiến sĩ song toàn hóa tướng công
Bia đá khắc ghi tài học rộng
Chữ xưa liệt kể chuyện thần đồng
Danh thơm muôn thuở lưu truyền thống
Văn Miếu tôn thờ tích tổ tông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét