Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Hà Nội


Hà Nội trầm tư đất dễ thương
Ai xa đều nhớ quặn đêm trường
Phố nghề nhà cổ màu tâm tưởng
Hồ biếc cây già sắc vấn vương
Quy tụ anh tài hào khí vượng
Lưu truyền danh sử địa linh cường
Cổ kim hòa quyện bao âm hưởng
Thanh lịch hào hoa vọng bốn phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét