Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Tiêu sơn cổ tự


Chùa Tiêu hương thoảng
                           Mộc lan trà
Trầm tư cây gạo
                           vãi lửa hoa
Chênh vênh cổ tự
                          lưng sườn đá

Sừng sững thiền môn
                          gốc thị già
Đỉnh núi Phật ngồi
                          tu phép lạ
Hổ phục hầu chầu
                         tụng Phật ca
Chuông mõ vang ngân
                         lời hỉ xả
Cửa chùa rộng mở
                        lượng hà sa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét