Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Lạc cảnh thiền môn

Cũng muốn nhàn du lạc cảnh thiền
Tâm thành chỉ ngại thiếu căn duyên
Lòng trần đeo nặng sầu nhân thế
Tài mọn đa mang thú bút nghiên
Tiếng mõ chưa tan tình mộng ảo
Hồi chuông chửa tỉnh giấc mơ tiên
Thôi đành đi nốt con đường tục
Vớt vát dăm ba chữ thánh hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét