Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Tiêu tương tích tự


Tiêu tương tích tự
                  cổ lai truyền
Quyền năng phật pháp
                  lượng vô biên
Giáo dưỡng nhân tâm
                   chân mỹ thiện

Dậy bảo nhân sinh
                   tịnh- minh- hiền
Chuông mõ thanh âm
                   tinh vinh hiến
Sử kinh lịch ngữ
                   nghĩa cơ duyên
Căn quả kiếp người
                   thiên vạn biến
Hòa giao trời đất
                   chốn linh Thiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét