Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Thiền môn


Thiền môn ốc đảo chốn trần ai
Tiếng mõ lời kinh động Phật đài
Oan trái nạn tai cầu nguyện giải
Yên bình nhàn tản ước mong lai
Tình đời giác ngộ lòng thư thái
Ý đạo phổ truyền dạ sáng khai
Duyên kiếp luân hồi nhân quả tái
Phúc phần Phật độ nhẹ hai vai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét