Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Các tác phẩm của nhà thơ Lê MỹTiêu sơn cổ tự


Chùa Tiêu hương thoảng
                           Mộc lan trà
Trầm tư cây gạo
                           vãi lửa hoa
Chênh vênh cổ tự
                          lưng sườn đá

Tiêu tương tích tự


Tiêu tương tích tự
                  cổ lai truyền
Quyền năng phật pháp
                  lượng vô biên
Giáo dưỡng nhân tâm
                   chân mỹ thiện